MENU
Aula_close Layer 1

Ferieplan

Skoleledelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade fravær i form af ekstraordinær frihed. Udgangspunktet er, at elever har pligt til at møde i skolen hver dag, og derfor skal skoleledelsen være tilbageholdende med at give tilladelse til ekstraordinær frihed. 

Skoleledelsen træffer sin beslutning ud fra en konkret vurdering, som tager hensyn til både elevens og egen skolegang og resten af klassen. Hvis skolelederen giver tilladelse til ekstraordinær frihed, registreres fraværet som lovligt fravær. 

Forældre skal benytte sig af ansøgningsskema, som findes på skolens hjemmeside når der anmodes om ekstraordinærfrihed. Ansøgningsskemaet skal være skoleledelsen i hænde i rimelig tid inden fraværet finder sted.

► Læs mere om fritagelse og fravær

Skolerne på Stevns holder ferie (alle dage inkl.).

Ferieplanen for 2019/2020

Sommerferie:

29. juni 2019 til 11. august 2019

Efterårsferie:

12. oktober 2019 til 20. oktober 2019

Juleferie:

21. december 2019 til 2. januar 2020

Vinterferie:

15. februar 2020 til 23. februar 2020

Påskeferie:

4. april 2020 til 13. april 2020

Store bededag:

8. maj 2020

Kr. Himmelfart:

21. maj 2020 til 24. maj 2020

Pinseferie:

30. maj 2020 til 1. juni 2020

Grundlovsdag:

5. juni 2020

Sommerferien starter:

27. juni 2020

  

Ferieplanen for 2020/2021

Sommerferie:

27. juni 2020 til 9. august 2020

Efterårsferie:

10. oktober 2020 til 18. oktober 2020

Juleferie:

19. december 2020 til 3. januar 2021

Vinterferie:

20. februar 2021 til 28. februar 2021

Påskeferie:

27. marts 2021 til 5. april 2021

Store bededag:

30. april 2021

Kr. Himmelfart:

13. maj 2021 til 16. maj 2021

Pinseferie:

22. maj 2021 til 24. maj 2021

Grundlovsdag:

5. juni 2021

Sommerferien starter:

26. juni 2021

 

Ferieplanen for 2021/2022

Sommerferie:

27. juni 2021 til 10. august 2021

Efterårsferie:

16. oktober 2021 til 24. oktober 2021

Juleferie:

22. december 2021 til 2. januar 2022

Vinterferie:

19. februar 2022 til 27. februar 2022

Påskeferie:

9. april 2022 til 18. april 2022

Store bededag:

13. maj 2022

Kr. Himmelfart:

26. maj 2022 til 29. maj 2022

Pinseferie:

4. juni 2022 til 6. juni 2022

Grundlovsdag:

5. juni 2022

Sommerferien starter:

25. juni 2022

 

►  Læs mere om ferieplaner for skole og SFO