MENU
Aula_close Layer 1

Regnbuen

Regnbuen er et af Stevns kommunes specialundervisningstilbud i henhold til bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Eleverne bliver visiteret til dette specialtilbud af Stevns kommunes centrale visitationsudvalg.

Regnbuen består af et skoletilbud for elever 0.-9. klasse, samt særligt fritidstilbud for 0.-3. klasse.

Regnbuen er opdelt i tre grupper: indskoling, mellemtrin og udskoling og hører organisatorisk til Strøbyskolen.