Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesplan - praktik

Uddannelsesplanen giver en kort beskrivelse af praktikskolen og hvordan der arbejdes med at uddanne den lærerstuderende.

Præsentation af Strøbyskolen

Strøbyskolen er en af Stevns kommunes tre folkeskoler.
Strøbyskolen har ca 800 elever.
Skolen er inddelt i indskolingen (0.-3. klasse), mellemtrinnet (4.-6. klasse) og udskolingen (7.-9. klasse).

På Strøbyskolen har vi tradition for et tæt samarbejde mellem børn, forældre og voksne for at skabe en god og tryg hverdag for alle på skolen.
Skolens personale er dygtige inden for deres felt, og består af en god blanding af nye og erfarne kræfter, som er klar til at møde de udfordringer, fremtidens folkeskole byder på.

Strøbyskolens vision er, i samarbejde med forældre og elever, at være en udviklende og inkluderende folkeskole – et fællesskab med plads til den enkelte, hvor der er fokus på både faglighed og trivsel.

Strøbyskolens målsætning

 • Strøbyskolen arbejder for, at alle elever mødes med udfordringer på deres niveau og derved udvikler sig til den bedst mulige udgave af sig selv.
 • Strøbyskolen arbejder for, at alle elever trives og udvikler sociale og personlige kompetencer til at begå sig i livet.
 • Strøbyskolen arbejder for, at alle elever forlader skolen med lyst og ambitioner til at fortsætte med at uddanne sig.

Strøbyskolens værdier

 • Faglighed & læring
 • Fællesskab & respekt for hinanden
 • Ansvar & forpligtende samarbejde
 • Engagement & motivation
 • Udvikling & nytænkning

Strøbyskolens vision tager udgangspunkt i Stevns Kommunes Skolepolitik 2014-2020:

Stevnsskolerne sætter den enkelte elev og fællesskabet i centrum. Stevnsskolerne er for alle - og det er ikke kun noget, vi siger. Det er et udgangspunkt, som skolerne hver eneste dag efterlever. I det brede fællesskab tror vi i Stevns Kommune på dannelsen af det hele menneske og på, at vi udvikler os i mødet med andre mennesker. Vi tror på mangfoldighed og på, at den enkeltes særlige kompetencer er væsentlige for det stærke fællesskab. I Stevns Kommune er visionen tydelig:

”Alle børn og unge udvikler sig til den bedst mulige udgave af sig selv”

Du vil som lærerstuderende blive betragtet som kollega og studerende, hvilket giver dig mulighed for at arbejde selvstændigt indenfor praktikkens rammer. Vi vil stå til rådighed med vejledning i forhold til din udvikling i forhold til praktikkens videns- og færdighedsmål. Til gengæld forventer vi, at du er deltagende, engageret, opsøgende og aktiv i forhold til din tilstedeværelse på skolen.

Du forventes at deltage i de aktiviteter, der følger med lærerjobbet, hvilket betyder, at i den periode, du er hos os, forventes det, at du er tilstede sideløbende med dine professionelle kollegaer på stedet. På den måde opnås optimale muligheder for at stifte bekendtskab med alle aspekter af lærergerningen, og derigennem udvikle praktikkens fulde potentiale.

Forventninger til den studerende i praktik

Engagement

 • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
 • At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau
 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • At den studerende overholder aftaler
 • At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding
 • At den studerende overholder tavshedspligten

Forberedelse, gennemførelse og evaluering

 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål
 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning
 • At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenpunkter

Deltagelse i skolens hverdag

At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre arbejdsområder som:

 • Møder (forældremøder, personalemøder, temamøder)
 • Skole/hjem-samarbejde
 • Tilsynsopgaver
 • Konfliktløsning
 • Opgave hvor den studerende anvender sine IT-kompetencer
 • Minimum 30 timer om ugen på skolen - det er et fuldtidsarbejde

Fravær

 • Den lærerstuderende har som alle andre mødepligt
 • I tilfælde af sygdom sker sygemelding efter gældende procedure
 • Den enkelte praktikgruppe aftaler, hvorledes de informerer hinanden og omfordeler opgaver ved sygdom
 • Har man behov for at få fri i særlige anledninger, skal der ske henvendelse til skolens ledelse

Skolens ansvar og rolle

 • Er tydelige i vores udmeldinger som uddannelsessted og byder dig velkommen
 • Er tydelige i vores arbejdsfordeling, så der ikke hersker tvivl om arbejdsgang og processer på stedet.
 • Er velforberedte som praktikskole og skaber trygge rammer om din praktik i forhold til elever og lærere på stedet
 • Står til rådighed med et veluddannet team omkring praktikken, der sikrer en synlig og velfungerende forventningsafstemning de involverede parter imellem
 • Den studerende deltager i vejledning, teammøder, afdelingsmøder, lærermøder, gård- og gangvagter, skole/hjem-samarbejde og øvrige aktiviteter i perioden
 • Praktiklærere med linjefag i undervisningsfaget
 • Skolen indgår i et tæt samarbejde med læreruddannelsen
 • Skolen er i konstant udvikling og det er en naturlig del at den studerende får kendskab til indsatsområder
 • Husk du kan altid spørge – Vi er alle en del af Strøbyskolen med mange kompetencer samlet og alle er en del af både at kunne tage initiativ og handle selvstændigt men også kunne lytte og samarbejde

Praktikkens kompetenceområder

 • Kompetenceområde 1: Didaktik
 • Kompetenceområde 2: Klasseledelse
 • Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
Dokumenter

Uddannelsesplan.pdf

Shape Created with Sketch.

Praktikstedsbeskrivelse.pdf

Shape Created with Sketch.