Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fritagelse og fravær

Elevfravær i Stevns Kommune

I Stevns Kommune ønsker vi at sikre, at alle børn og unge bidrager til klassefællesskabet og deltager aktivt i undervisningen. Skolen er vigtig for børns fremtid. Fravær gør det svært at følge med i skolen. Og fravær kan være et tegn på, at eleven ikke er en del af fællesskabet. Flere undersøgelser viser, at elevernes fremmøde i skolen er vigtigt for at sikre læring, trivsel og en god overgang til en ungdomsuddannelse.

Der er indført nye regler, der støtter op om undervisningspligten og betydningen af, at eleverne møder op til undervisningen. De nye regler kan få betydning for dig som forælder. Reglerne betyder, at forældre kan miste børne- og ungeydelsen, hvis deres barn inden for et kvartal har ulovligt fravær på 15 procent eller derover.

Hvad er fravær?

Fravær inddeles i tre grupper:

 • Lovligt fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende.
 • Lovligt fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed)
 • Ulovligt fravær, er   
  - fravær, der ikke skyldes sygdom, læge- eller tandlægebesøg eller funktionsnedsættelser   
  - fravær uden tilladelse

For at styrke indsatsen omkring elevfravær, udsendes hermed Børne- og Undervisningsministeriets vejledning om de nye regler om fravær i grundskolen. Vejledningen skal gøre det klart, hvad vi kan forvente af hinanden, når der er tale om for meget fravær. 

Forældrenes ansvar ved fravær

 • At informere om sygdom på første fraværsdag via Indmeld fravær på Aula
 • Skal dit barn kortvarigt til læge/tandlæge eller andet i løbet af dagen, skal du ligeledes angive det i Indmeld fravær.
 • Ønske om ekstraordinær frihed fra undervisningen skal ligeledes ske via Indmeld fravær.   
  Ønsket skal være givet i rimelig tid. 

Følg med i dit barns fravær

Du kan følge dit barns fravær via Aula gennem widget’en Indmeld fravær.  Her kan du se yderligere oplysning om, hvilket fravær dit barn har haft.

Du kan tilmelde dig SMS-beskeder, hvis dit barn registreres som ulovligt fraværende eller få svar på dine ønsker om ekstraordinær frihed.

Vejledninger til Indmeld fravær

Skoleledelserne i Stevns Kommune   
Centerchefen for Børn & Læring

Læs mere hos Børne- og Ungeministeriet   
► Få fakta og svar på de typiske spørgsmål om reglerne, hvis dit barn har ulovligt fravær i folkeskolen

Engelsk   
 Billede 

Arabisk   
Billede

Polsk   
Billede

Tyrkisk   
Billede

Urdu   
Billede

 

Dokumenter