Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling

Vores indskoling er fordelt i to bygninger. 0. og 1. årgang har til huse sammen med SFO1 i vores indskolingshus. 

Efter ti år med en særlig indskolingsmodel, har vi valgt at ændre vores indskoling fra skoleåret 2020/2021, for at tilgodese sammenhængen ml. relationer og faglighed igennem skoleforløbet for eleverne.

Eleverne går nu i klasser på deres respektive tilknyttede årgang. Klasserne dannes fra 0. årgang og det tilstræbes, at lærere følger årgangen fra 1.-3. klasse.

Der arbejdes bl.a. med projekttimer i hele indskolingen, hvor målet er, at eleverne skal kende hinanden på tværs af årgangene og derved fortsat have fokus på både trivsel, faglighed og samarbejde. Dette arbejde udføres både af lærere og pædagoger.

Skolen arbejder med, at lærere der skal have kommende 1. årgang, vil have nedordningstimer på 0. årgang efter jul.

Pædagoger og pædagogmedhjælpere er fortsat ansat både i skolen og SFOen og har opgaver, der er tilknyttet begge områder således, at vi tilstræber at arbejde med barnets hele dag. Desuden ønsker vi sammenhæng mellem det der foregår om formiddagen, og det der foregår om eftermiddagen, både mht. indhold og de voksne der møder barnet.

Skolen arbejder med at sikre et tværfagligt samarbejde mellem lærere og pædagoger således, at udfordringer og udviklingspotentiale ses i lyset af begge fagpersonalers kvalifikationer og kompetencer og er til gavn for det enkelte barn.

 Vi har indrettet vores 6 klasselokaler på en måde, så de understøtter vores ønske om at tage udgangspunkt i det enkelte barn og fremme undervisningsdifferentiering.

Vi har stor fokus på læsning og vores resultater er fremragende!

Fra 2. klasse flytter eleverne over i hovedbygningen.