Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Refusion af forældrebetaling

Refusion af forældrebetaling ved afslag på ønsket pasning i genåbningsperioden fra 17. april 2020 

Folketingets partier har tidligere indgået aftale om forældrebetalingen til pasningstilbud (dagpleje, vugge-stue, børnehave, SFO) i perioden efter kommunens genåbning af dagtilbuddene. 

Aftalen betyder, at forældrebetalingen refunderes, hvis forældre har angivet ønske om at benytte dagtilbud, og dette ikke har kunnet efterkommes. Folketinget har ikke på nuværende tidspunkt ønsket at fastsætte nærmere regler for refusion af forældrebetalingen. Det er derfor den enkelte kommune, som fastsætter nærmere regler for refusion. 

Ønsker om pasning, der er indkommet efter udmeldt tilmeldingsfrist for en given uge i genåbningsperioden, vil i udgangspunktet ikke medføre refusion af forældrebetaling. Det forhold, at tilbuddet har kortere åbningstid eller lignende, vil ligeledes ikke medføre refusion af forældrebetaling. 

Skemaets første del skal udfyldes af ansøger til refusion af forældrebetaling. Skemaet skal sendes digitalt til barnets pasningstilbud, der vil udfylde deres del med yderligere information. Pasningstilbuddet sender det videre til Center for børn og læring. 

Endelig afgørelse om refusion træffes i Center for børn og læring, der sender afgørelsen via e-boks.

Venlig hilsen

Daniel Gottrup
Centerchef
Børn & Læring

Dokumenter